item2
item3
item1

Medzinárodná preprava

Pneuservis

Stavebná mechanizácia

Kontakt

Ůvod

Profil

PKP - SK s.r.o., Parková 3, 95305 Zlaté Moravce, Slovakia

Certifikácia

Galéria

Video prezentácia

Stavebné stroje

Počas nášho 15-ročného pôsobenia neustále dbáme na špičkovú kvalitu nami poskytovaných služieb. Systematicky budujeme a zdokonaľujeme vlastný, moderný a progresívny systém riadenia firmy založený na nasledovných princípoch:

- Poskytovanie komplexných prepravných služieb v najvyššej kvalite a v súlade s požiadavkami zákazníkov.

- Maximálna orientácia na zákazníka v celom procese fungovania spoločnosti.

- Kontinuálne zlepšovanie poskytovaných služieb a systému riadenia kvality je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

- Vytváranie motivačného prostredia so systematickým vzdelávaním a odborným napredovaním všetkých zamestnancov.

- Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

V roku 2014 firma úspešne prešla certifikáciu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Kópia – 1