item2
item3
Kópia – 1
item1

Medzinárodná preprava

Pneuservis

Stavebná mechanizácia

Kontakt

Ůvod

Certifikácia

Galéria

Video prezentácia

Profil

PKP - SK s.r.o., Parková 3, 95305 Zlaté Moravce, Slovakia

Firma vznikla v roku 2010 ako sesterský projekt k už zabehnutej medzinárodnej doprave PKP - SK s.r.o. Hlavným motívom bol stavebný boom v danom regióne spôsobený výstavbou rýchlostnej cesty a relatívny nedostatok kvalitných stavebných strojov v oblasti výstavby. Za roky svojej existencie sa firma zúčastnila mnohých stavebných projektov v regióne a stala sa partnerom viacerých firiem v oblasti zemných prác. Napríklad združeniu EUROVIA SK, Cesty Nitra a iným. Firma venuje veľkú pozornosť neustálemu zveľaďovaniu a rozširovaniu vozového parku a mechanizácie o nové stroje, výlučne renomomovaných svetových značiek. Absolútnou prioritou je kvalitný servis a údržba vo vlastných dielňach tak, aby stroje a mechanizmy boli vždy vo výbornom stave, pripravené poskytnúť maximálny výkon.Samozrejmosťou je dostatočný počet skúsených a profesionálne zdatných vodičov a strojníkov schopných poskytnúť zákazníkovy maximálne využitie stroja..

• zemné práce - násypy, výkopy, presun sypkých materiálov po stavbe, obsypy potrubí a drenáží

• úprava terénu - terénne úpravy záhrad, svahovanie, zrovnávanie terénu, dokončovacie práce pri novostavbách

• výkopy základových pásov a jám - základy pod rodinné domy, garáže, bazény, základové pätky, čističky odpadových vôd

• výkopy pre pokládku inžinierskych sietí, drenáží - elektrické, vodovodné, plynové a kanlizačné prípojky

• trhanie koreňov - vytrhávanie koreňov spílených stromov pri terénnych úpravách

• búracie práce s hydraulickým kladovom - búranie betónov, asfaltov, chodníkov, ciest, základov alebo aj nízkych budov

• nakladanie zeminy a stavebnej sute - nakladanie zeminy a sute na dopravné prostriedky alebo do kontajnerov

• rozhŕňanie štrku a kameniva - rozhŕňanie materiálu pod základové dosky, zámkové dlažby, príjazdové komunikácie, parkoviská a pod.

• zimná údržba - odhŕňanie snehu z ciest, parkovísk a chodníkov

• prevoz zeminy a iných materiálov

• mechanizované čistenie komunikácií, parkovísk atď.

• zhutňovanie povrchov valcovaním

• analýza zhutnenia povrchov: priebežné meranie zhutnenia, homogénne zhutnenie, garancia dosiahnutia potrebného zhutnenia, jednoduché odhaľovanie problematických sekcií, minimalizácia počtu prejazdov, zabraňuje "prehutneniu" materiálu.

• preprava strojov a vozidiel trailerom

• vyrovnávanie povrchov auto-graderom (grejderom)

Stavebné stroje